Certificering

OSB-keurmerk

 

TJ Bedrijfsdiensten is lid van de ondernemersorganisatie schoonmaak- en bedrijfsdiensten, en is daarmee in het bezit van het OSB-keurmerk.

Het OSB-keurmerk bewijst dat TJ Bedrijfsdiensten integer en betrouwbaar is en dat het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend is. Een onafhankelijke certificerende instel­ling toetst ons op het naleven van de gemaakte afspraken. Deze afspraken hebben betrekking op zowel brede vakkennis als op het goed omgaan met onze me­dewerkers en de afdracht van belastingen en sociale lasten.

 

Doordat wij in het bezit zijn van het OSB-keurmerk doet u als opdrachtgever zaken met een betrouwbare partij. Doordat alle medewerkers van TJ Bedrijfsdiensten worden getoetst bij het in dienst treden op identiteit en er een controle is op de afdracht van sociale lasten, beperkt u maximaal de risico’s op ketenaansprakelijkheid.

 

Het OSB-keurmerk bevat drie onderdelen:

1. De NEN  4400-1 norm; NEN 4400-1 is een bestaande, nationale norm, die eisen stelt aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn van medewerkers tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de belastingdienst, de arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties. De norm wordt beheerd door de stichting normering arbeid (SNA). In een openbaar register houdt de SNA bij wie bes­chikt over een NEN 4400 certificaat.

2. De code verantwoordelijk marktgedrag; de doelstelling van de code is onder andere de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel.

3. Specifieke OSB-eisen die onder andere betrekking hebben op de communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van werkzaamheden, het beschikken over adequate aansprakelijkheidsverzekering en het naleven van de cao.

 

OSB-keurmerk

 

Ook is TJ Bedrijfsdiensten een erkend leerbedrijf. Dat houdt in dat leerling glazenwassers in de praktijk en via opleidingen opgeleid worden tot glazenwassers. Ook vloeronderhoud en schoonmaak komen aan de orde. TJ Bedrijfsdiensten is hiervoor aangesloten bij Savantis, de organisatie voor erkende leerbedrijven.

Erkend-leerbedrijf

 

In december 2012  heeft TJ Bedrijfsdiensten het nieuwe certificaat ISO 9001:2008 uitgereikt gekregen. Het ISO-certificaat is een managementsysteem van waarden en normen en benadrukt het vermogen om de organisatie vakkundig te besturen en wensen van de klant professioneel te vervullen.

Iso-certificaat

 

Efficiëntie, kwaliteitsbeheersing, kennisverbreding, oog voor het milieu en permanente beschikking over geschoold personeel en duurzaam materiaal zijn de resultaten van dit beleid. Daar ondervindt u als opdrachtgever het directe voordeel van.