Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Algemene principes
TJ Bedrijfsdiensten B.V. is lid van de ondernemersorganisatie schoonmaak- en bedrijfsdiensten en in het bezit van het OSB-Keurmerk. Dat bewijst dat wij een betrouwbare en integere organisatie zijn waar het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend is. Wij passen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toe als opdrachtnemer en werkgever voor de glasbewassing- en schoonmaakbranche. Op deze wijze tonen wij aan dat wij zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar handelen naar onze medewerkers en opdrachtgevers. De Wet- en regelgeving staat bij ons hoog in het vaandel en hier houden wij ons dan ook aan.

Opdrachtgeverschap
Binnen de organisatie houden wij ons aan regels en afspraken naar onze opdrachtgevers. Dit heeft in 2017 er weer toe geleidt dat onze opdrachtgevers tevreden zijn over onze dienstverlening. Dit blijkt uit een uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek en uit de communicatie die de directeuren, rayonmanagers, de projectleider en al onze overige medewerkers hebben met de opdrachtgevers. De afspraken en regels welke wij hanteren om de tevredenheid te waarborgen zijn:

Wij brengen eerlijke en transparante offertes uit naar de opdrachtgever;
Afspraken met opdrachtgevers worden vastgelegd in dossiers;
Wij doen mee aan aanbestedingen waar kwaliteit centraal staat en niet de laagste prijs. Bij een lage prijs wordt de werkdruk veel te hoog wat ten koste gaat van de werknemers;
Periodieke werkzaamheden worden in een bevestiging vastgelegd en door beide partijen ondertekend;
Eenmalige werkzaamheden worden vastgelegd in een bevestiging en/of door werkbonnen. De werkbonnen worden na uitvoering van de werkzaamheden afgetekend door de opdrachtgever;
Wij houden ons aan de Algemene Voorwaarden zoals deze door de OSB worden vastgesteld.

Onze rayonmanagers staan in direct contact met de medewerkers en de opdrachtgevers. Zij zijn bij de opdrachtgevers om materialen te brengen, hebben gesprekken met de medewerkers om te horen hoe het gaat en of ze tevreden zijn en voeren controles uit bij de opdrachtgevers. Ons streven is om alle opdrachtgevers te bezoeken en dit is ons ook in 2017 weer gelukt. Net als in 2016 was het percentage aandachtspunten ín 2017 zeer laag. De aandachtspunten die er waren zijn dankzij onze korte lijnen snel opgelost. 

Opdrachtnemer- en werkgeverschap
Wij hanteren een verantwoord en goed afgewogen sociaal beleid en wij waarborgen de implementatie en naleving hiervan middels:

De arbeidsomstandigheden, waaronder werkdruk;
De naleving van de cao;
De werknemers worden opleidingen aangeboden.

Werknemerschap
Dagelijks is er tijd voor de gang van zaken door te spreken en contact op individueel niveau. Indien nodig worden de afspraken die gemaakt worden vastgelegd in het dossier. De communicatie en afspraken met glazenwassers, rayonmanagers, administratieve medewerkers en directie verloopt via korte lijnen. Alle medewerkers worden op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief waarin alle nieuwe informatie wordt beschreven. Wij hebben een open organisatiecultuur waarbij de machtsafstand klein is. Hierdoor kunnen medewerkers altijd op kantoor binnen lopen maar kan er ook op andere manieren contact worden gezocht met de kantoormedewerkers en directie. Jaarlijks worden de beoordelings- en evaluatiegesprekken gevoerd met de personeelsleden. De uitkomsten van deze gesprekken worden vastgelegd in het personeelsdossier.

Bij werving, selectie, introductie, aanstelling en functies bij werknemers wordt nooit discriminerend opgetreden door ons. Wij werven onze medewerkers niet op huidskleur, religie of leeftijd maar op basis van kwaliteit en vertrouwen. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf waardoor leerling glazenwassers in de praktijk en via opleidingen opgeleid worden tot glazenwasser waarbij ook gevel- en vloeronderhoud en -schoonmaak aan de orde komen. Al onze medewerkers beheersen de Nederlandse taal.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in onze medewerkers; bedrijfsmatig maar ook privé. Bij ziekte hebben wij regelmatig contact met de medewerker en zullen wij medewerkers waar nodig met advies bijstaan. De medewerkers kunnen met hun werk en privé zaken bij een vertrouwenspersoon terecht. Onze medewerkers hebben het recht om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers. Ook hier streven we naar een open verhouding.

Veiligheid en milieu
Bij ons staat veiligheid, voor en door medewerkers, voorop. Alle glazenwassers zijn in het bezit van een VCA diploma en een aantal medewerkers van TJ Bedrijfsdiensten B.V. houdt het BHV certificaat up to date.
Wij zorgen voor goedgekeurde materialen en middelen zodat alle medewerkers veilig kunnen werken. Tevens werken wij met zoveel mogelijk milieu vriendelijke middelen en andere voorzorgsmaatregelen om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten.

Halle, 10 juli 2018

W. Mijnen en R.J. Krüs,

directeuren